Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Гастроентерологично отделение

Гастроентерологично отделение

Гастроентерология за лечение на всички заболявания ма гастроинтестиналния тракт. Обект на терапия са болести на хранопровода, стомаха, тънки и добели черва, черен дроб, жлъчна система и панкреас.

Дейност

Гастроентерология за лечение на всички заболявания на гастроинтестиналния тракт. Обект на терапия са болести на хранопровода, стомаха, тънки и добели черва, черен дроб, жлъчна система и панкреас.

В отделението, се извършват специализирани ехографсхи и ендоскопски изследвания с висока диагностична и лечебна цел:

  • ехография на коремни органи и ретроперитонеум
  • цветен Доплер,
  • дуплекс и триплекс доплерово изследване
  • контрастна ехография
  • видеоасистирана гастроскопия
  • видеоасистирана колоноскопия
  • полипектомия

При пациенти с чернодробни заболявания отделението разполага с възможности за извършването на перкутанна, сляпа и прицелна чернодробна биопсия с цел диагностично прецезиране.

 

Болницата осъществява единственото по рода си за южна България контрастно ехографско изследване с висока информативна цел за прецизно диагностициране на огнищни поражения – хепатоцелуларен карцином, метастатични тумори, аденом, хемантиом и дифузни изменения на черен дроб – цироза на черния дроб, портална хипертония, хронични хепатити, тромбози на чернодробните съдове.

Екип

Д-р М. Проданова
гастроентеролог

Д-р Е. Михалева
гастроентеролог

Д-р Д. Канева
Лекар Лекар

Д-р Т. Топалова
Лекар Специализант

Д-р Р. Неделчева
Лекар Специализант