Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

МБАЛ – Медицински комплекс Св. Ив. Рилски ЕООД клон Стара Загора Ви информира, че имаме свободни (вакантни) места за специализанти по анестезиология и интензивно лечение, кардиология и урология.