Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

ОБЯВА

ОБЯВА

МБАЛ – Медицински комплекс “Св. Ив. Рилски ЕООД” клон Стара Загора обявява свободни длъжности за лекари – специализанти по следните специалности:

Кардиология – 2 бр.

Урология – 1 бр.