Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Кардиологично отделение

Кардиологично отделение

Отделението по кардиология и инвазивна кардиология е разположено на два етажа в сградата на болницата. Разполага със стационарен сектор с 29 легла и интензивен сектор с 6 легла.

Дейности

Отделението по кардиология и инвазивна кардиология е разположено на два етажа в сградата на болницата. Разполага със стационарен сектор с 30 легла и интензивен сектор с 6 легла. В отделението работят висококвалифицирани кардиолози. специализирали във водещи клиники в страната и чужбина и други медицински специалисти.

Кардиологично отделение притежава най-съвременните възможности за диагностика и лечение на заболяванията на сърцето : ИБС, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения Интензивният сектор е оборудван с апаратура за наблюдение и реанимация.

Отделението разполага с най-съвременна апаратура, зала за коронарни и периферни ангиографии, кабинети за функционална диагностика, оборудвани за осъществяване на:

 • Инвазивна оценка на съдовете/селективна коронарна ангиография, ангиография на мозъчни.ренални и периферни съдове
 • Интервенционални терапевтични процедури- балонна коронарна ангиопластика и имплантиране на интракорунарен стент
 • Контрастна компютърна томография
 • Трансторакална Ехокардиография
 • Трансезофагиална Ехокардиография
 • Тъканен Доплер
 • Стрес-Ехокардиография
 • Електрокардиография
 • ЕКГ стрес – тест
 • 24-часово мониторване на ЕКГ – Холтер
 • 24-часово мониторване на кръвно налягане – Холтер

Екип

Д-р В. Желев
Началник оделение

 

 

Д-р М. Иванова
Лекар кардиолог

Д-р Д. Христов
Лекар кардиолог

 

Д-р М. Деспотоски
Лекар кардиолог

Д-р В. Лещевски
Лекар специалист

Д-р В. Георгиева
Лекар специализант

Д-р П. Ненчева
Лекар специализант

Д-р Н. Юмер
Лекар специализант