Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Лабораторни изследвания

Лабораторни изследвания

В клиничната лаборатория на МЦ Берое се извършват изследвания на кръв, урина и др.


Изследвания извършвани в клиничната лаборатория на Медицински център БЕРОЕ:

 1. Урина – качествени, полуколичествени и количествени изследвания
  1. Урина – глюкоза, рН, белтък, кетотела, кръв, уробилиноген, билирубин, нитрити, левкоцити, спец. тегло и пр.
  2. Окултни кръвоизливи
  3. Седимент – ориентировъчно
  4. Микроалбумин 24
 2. Изследване на пунктати – плеврален, коремен и перикардиален
  1. Специфично тегло
  2. Броене на левкоцити
  3. Диференциално броене (седимент)
  4. Глюкоза
  5. Na
  6. K
  7. Cl
  8. Общ белтък
  9. Албумин
 3. Функционални изследвания
  1. Ret (ретикулоцити)
  2. Клирънс (креатининов)
  3. Кръвозахарен профил
  4. Обременяване с глюкоза
 4. Хематологични изследвания
  1. СУЕ
  2. Кръвна картина (ПКК)
  3. Кръвна картина + ДКК микроскопия
  4. Морфология на еритроцити
  5. Микроскопско ДКК
 5. Изследване на хемостазата
  1. Протромбиново време (РТ)
  2. Фибриноген
  3. ККВ (аРТТ)
  4. Д-димер
  5. Време за кървене
 6. Клинично-химични изследвания
  1. К, Nа, Сl, комплексно
  2. Глюкоза в серум или в периферна кръв
  3. Общ белтък
  4. Албумин
  5. Урея
  6. Креатинин
  7. Пикочна киселина
  8. Тотален билирубин
  9. Директен билирубин
  10. Холестерол
  11. НDL-холестерол
  12. Холестерол + HDL-холестерол + LDL-холестерол +тригл.
  13. Триглицериди
  14. АсАТ
  15. АлАТ
  16. КфК
  17. КфК-МВ
  18. ЛДХ
  19. Алкална фосфатаза (АР)
  20. Липаза
  21. Амилаза
  22. Желязо
  23. ГЖСК
  24. Калций (Са)
  25. Фосфор
  26. ГГТ
 7. Олигоелементи
  1. Магнезий в серум
 8. Индивидуални белтъци
  1. С-реактивен протеин (CRP
  2. Гликиран хемоглобин
  3. AKР |КАС|
  4. Ig A
  5. Ig M
  6. Ig G
 9. Специализирани анализи
  1. Хормони
   1. TSH
   2. FT3
   3. FT4
   4. Тропонин – количествено
  2. Туморни маркери
   1. СЕА
   2. АFР
   3. Total РSА
   4. СА 15-3 (2729
   5. СА 19-9 (Sla)
  3. Маркери на възпалението
   1. RF ревматологичен фактор