Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Ортопедичен кабинет

Ортопедичен кабинет

д-р Димитър Христов

Работно време

  • Вторник – 15:00 ÷ 18:00
  • Четвъртък – 15:00 ÷ 18:00