Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали. Интензивното отделение е с 6 легла и е предназначено за 24 часово наблюдение и лечение на тежко болни и оперирани пациенти..


Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали. Интензивното отделение е с 6 легла и е предназначено за 24 часово наблюдение и лечение на тежко болни и оперирани пациенти.

Екип

Д-р А. Митевски
Началник отделение

Д-р К. Добрев
Лекар анестезиолог

Д-р А. Атанасов
Лекар анестезиолог

Д-р Д. Стамболов
Лекар анестезиолог

Д-р И. Иванова

Лекар анестезиолог

 

Д-р С. Димова
Лекар специализант