Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Статистика

Статистика

В статистическия отдел на Медицински Комплекс Берое се осъществява обработването на цялата медико-статистическата информация за дейността на лечебното заведение и отделните му структурни звена, като се изготвят текущи и периодични отчети по установени показатели.