Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Информация

Статистика

В статистическия отдел на Медицински Комплекс Берое се осъществява обработването на цялата медико-статистическата информация за дейността на лечебното заведение и отделните му структурни звена, като се изготвят текущи и периодични отчети по установени показатели.

Финансово-счетоводен отдел

Обхватът на дейностите, осъществявани от финансово-счетоводния отдел:

 1. икономическо, бюджетно и финансово управление;
 2. организация на управлението на човешките ресурси;
 3. спазване на правилата за безопасност и сигурност на пациентите и персонала;
 4. водене и осчетоводяване на приходи по източници на финансиране и разходи по икономически елементи за лечебното заведение и за отделните структурни звена;
 5. координация на процесите за предоставяне на общи услуги на пациентите и персонала.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали. Интензивното отделение е с 6 легла и е предназначено за 24 часово наблюдение и лечение на тежко болни и оперирани пациенти..


Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали. Интензивното отделение е с 6 легла и е предназначено за 24 часово наблюдение и лечение на тежко болни и оперирани пациенти.

Екип

Д-р А. Митевски
Началник отделение

Д-р К. Добрев
Лекар анестезиолог

Д-р А. Атанасов
Лекар анестезиолог

Д-р Д. Стамболов
Лекар анестезиолог

Д-р И. Иванова
Лекар анестезиолог

Д-р Н. Димова
Лекар анестезиолог

Д-р С. Димова
Лекар специализант

 

Кардиологично отделение

Отделението по кардиология и инвазивна кардиология е разположено на два етажа в сградата на болницата. Разполага със стационарен сектор с 29 легла и интензивен сектор с 6 легла.

Дейности

Отделението по кардиология и инвазивна кардиология е разположено на два етажа в сградата на болницата. Разполага със стационарен сектор с 30 легла и интензивен сектор с 6 легла. В отделението работят висококвалифицирани кардиолози. специализирали във водещи клиники в страната и чужбина и други медицински специалисти.

Кардиологично отделение притежава най-съвременните възможности за диагностика и лечение на заболяванията на сърцето : ИБС, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения Интензивният сектор е оборудван с апаратура за наблюдение и реанимация.

Отделението разполага с най-съвременна апаратура, зала за коронарни и периферни ангиографии, кабинети за функционална диагностика, оборудвани за осъществяване на:

 • Инвазивна оценка на съдовете/селективна коронарна ангиография, ангиография на мозъчни.ренални и периферни съдове
 • Интервенционални терапевтични процедури- балонна коронарна ангиопластика и имплантиране на интракорунарен стент
 • Контрастна компютърна томография
 • Трансторакална Ехокардиография
 • Трансезофагиална Ехокардиография
 • Тъканен Доплер
 • Стрес-Ехокардиография
 • Електрокардиография
 • ЕКГ стрес – тест
 • 24-часово мониторване на ЕКГ – Холтер
 • 24-часово мониторване на кръвно налягане – Холтер

Екип

Д-р В. Желев
Началник оделение

Д-р С. Сардовски
Инвазивен кардиолог

Д-р С. Обретенова
Лекар кардиолог

Д-р М. Иванова
Лекар кардиолог

Д-р Д. Христов
Лекар специализант

Д-р Даниел Камара
Лекар специализант

Д-р М. Деспотоски
Лекар кардиолог

Д-р В. Лещевски
Лекар специализант

Д-р В. Георгиева
Лекар специализант

Д-р П. Ненчева
Лекар специализант

Д-р Н. Юмер
Лекар специализант

Ортопедично отделение

Ортопедично отделение – разполага с 20 легла и се намира на 4-ти етаж в Стационарния блок. Извършват се ендопротезиране на големи и малки стави, травматология, детска ортопедия.


Отделението приема за лечение цялата гама на травматични увреди на опорно двигателния апарат, като се ползват най-съвременните методи в областа на ортопедията и травматологията. Специалистите в отделението имат дългогодишен опит в ендопротезирането на големи стави и артроскопската хирургия, за които имат сертификати и специализации в страната и чужбина. Сред специалистите в екипа има университетски преподаватели с публикации в престижни европейски и американски издания и участия във високо специализирани международни форуми /Австрия, Великобритания, Испания, Полша и др./ разискващи актуални теми в областта на ортопедията и травматологията.

ДЕЙНОСТ

Отделението се намира на четвъртия етаж в сградата на Медицински Комплекс Берое и разполага с 4 стаи с по 2 легла, 2 стаи с по 3 легла, както и 2 болнични стаи за майки с малки деца. Всички стаи са снабдени с индивидуална климатизация, звукова сигнализационна уредба, санитарен възел с баня и тоалетна, и телевизор.

През времето на престоя за пациентите са осигурени 24-часови оптимални медицински грижи от висококвалифициран и ерудиран медицински екип от лекари и медицински сестри. Първите 24 часа след големи оперативни интервенции пациентите задължително са под активно наблюдение в Отделението по Анестезиология и Реанимация където са мониторирани с най-съвременна апаратура и се обслужват от екип висококвалифицирани специалисти.

По време на престоя на пациентите в отделението се осъществява ежедневна след оперативна рехабилитация и физиотерапия за максимално бързото им
раздвижване и възстановяване, осъществено от рехабилитатори с дългогодишен опит и квалификация,разполагащи със съвременна апаратура.

След изписването на пациентите, здравословното им състояние и възстановителен процес се проследява от специалистите в отделението чрез редовни ,безплатни контролни прегледи.

Екип

Доц. В. Пройчев
Началник отделение

Д-р Васил Методиев
лекар ортопед

Д-р Димитър Христов
лекар ортопед

Д-р Атанас Дърмонов
лекар

Д-р Мирослав Пашов
специализант

Урология

Урологичен сектор е част от Хирургично отделение с дейности по урология на Медицински Комплекс Берое. Базиран е на 5-ти етаж на стационара. Секторът разполага с 3 стаи с 10 легла.


Урологичен сектор е част от Хирургично отделение с дейности по урология на Медицински Комплекс Берое. Базиран е на 5-ти етаж на стационара. Секторът разполага с 3 стаи с 10 легла.

Дейност

В Урологичния сектор се работи в няколко направления:

Класическа урология

 • Операции върху отделителна и полова система при заболявания, травми, малформации
 • ЕЛПК
 • Консервативно лечение на урологични заболявания

Ендоурология

 • Лазерна хирургия на простатата и мехура
 • Трансуретрална хирургия на простата, мехур , уретер, бъбрек
 • Литотрипсия на пикочни камъни

Онкоурология

 • Операции при всички видове онкологични заболявания на отделителната система и мъжката полова система
 • Андрология, лечение на на заболявания предизвикващи стерилитет, проблеми с ерекцията

Екип

В сектора по Урология работят екип от медицински специалисти с богат опит и иновативно мислене – 3-ма лекари със специалност по урология и 2-ма лекари специализанти. Сестринският екип е съставен от старша сестра, секторни сестри и санитарки.

Д-р С. Тенев
Лекар уролог

Д-р П. Петров
Лекар уролог

Д-р С. Панков
Лекар уролог

Д-р Й. Трифонов
Лекар специализант

Д-р Ж. Чакъров
Лекар специализант

Вътрешни болести

Вътрешни болести – има разкрити легла за лечение на захарен диабет, ревматологични заболявания, както и гастрит, язва, колит и всички останали гастроентерологични и ендокринологични заболявания.


Вътрешни болести – има разкрити легла за лечение на захарен диабет, ревматологични заболявания, както и гастрит, язва, колит и всички останали гастроентерологични и ендокринологични заболявания.Гастроентерологичното отделение има обособени кабинети за горна и долна ендоскопия под обща анестезия.

Неврологично отделение

В неврологично отделение се лекуват заболявания на периферната и централна нервна система, в това число мозъчни инсулти, като се използват апарати за ЕЕГ, ЕМГ, соно доплер за мозъчните кръвоносни съдове.

Неврологично отделение се намира на 7-ми етаж и разполага с 22 болнични легла. В отделението се лекуват заболявания на периферната и централна нервна система, в това число мозъчни инсулти, като се използват апарати за ЕЕГ, ЕМГ, соно доплер за мозъчните кръвоносни съдове.

Дейност

В Неврологично отделение на Медицински Комплекс Берое се лекуват съдови заболявания:

 • Заболявания на нервната система
 • Заболявания на периферната система
 • Епилепсия
 • Паркинсонова болест
 • Множествена склероза
 • Миастения
 • Мозъчен инсулт и нарушение на мозъчното кръвообращение

Неврологично отделение има съвременна апаратура за диагностика:

 • Доплеровата сонография- това е един безвреден метод с висока информативна стойност, който дава възможност да се определи състоянието на съдовете и така да се направи правилна оценка на причините и постави точна диагноза.
 • Електроенцефалография – изследване на мозъчната биоелектрична активност. Неинвазивна методика, която се използва за диагностика, класифициране и проследяване на ефекта от лечението при епилепсия.
 • Електромиография – за изследвания с широк диагностичен спектър:заболявания на периферната нервна система-неврити, лолиневрити, плексити, радикулити; на мионевралния синапс и мускулите, Паркинсонова болест и други дегенеративни заболявания.
 • Транскраниална доплерова ехография

Екип

Д-р Н. Николов
началник отделение

Д-р Е. Гинев
лекар невролог

Д-р Ц. Танев
лекар невролог

Д-р Х. Бинев
лекар невролог

Д-р Манчева
лекар невролог

Д-р В. Гинева
специализант

Д-р И. Желязков
специализант